Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Đăng ngày: 27/04/2018 09:53:33

Chiều ngày 23/4, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đã chủ trì Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

27.4.2018.1

Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Theo Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh, chỉ số CCHC được xây dựng thành 3 bộ chỉ số. Trong đó, đối với khối sở, ban, ngành của tỉnh, tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính gồm 8 lĩnh vực, 30 tiêu chí lớn, 63 tiêu chí thành phần. Đối với Văn phòng UBND tỉnh (năm đầu tiên thực hiện đánh giá) gồm 8 lĩnh vực, 29 tiêu chí lớn và 41 tiêu chí thành phần. Đối với khối huyện, thành phố gồm 8 lĩnh vực, 37 tiêu chí lớn, 69 tiêu chí thành phần.

Năm 2017, điểm trung bình đối với chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành đạt 89,56 điểm, giảm 1,33 điểm so với điểm đánh giá năm 2016. Có 4 đơn vị tăng điểm so với năm 2016 (Ban Dân tộc, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông); 14 đơn vị giảm điểm so với năm 2016. Có 6 sở giảm bậc so với năm 2016, do Bộ tiêu chí có nhiều tiêu chí, thang điểm mới, cách đánh giá được quy định chặt chẽ, thực chất, khách quan, sát thực tế hơn. Đối với khối huyện, tổng điểm trung bình của 12 huyện, thành phố đạt 89,18 điểm, giảm 1,32 điểm so với năm 2016. Có 4 đơn vị tăng điểm so với năm 2016 (Vân Hồ, Quỳnh Nhai, Bắc Yên, Yên Châu); 8 đơn vị giảm điểm so với năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh đánh giá cao kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ngành, địa phương trong xác định chỉ số CCHC năm 2017 tương đối sát với tình hình thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong CCHC. Bên cạnh đó cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, triển khai nghiêm túc các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC, đẩy mạnh việc rà soát các thủ tục hành chính còn rườm rà, rút gọn thời gian cho các doanh nghiệp khi đến làm việc. Các sở, ban, ngành chủ động phối hợp trong giải quyết công việc với các huyện, thành phố. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước.

Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, đồng chí yêu cầu  các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ công tác cải cách TTHC; thường xuyên rà soát, cập nhật, đơn giản hóa, công bố, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai tốt hơn kế hoạch CCHC tại đơn vị, chuẩn bị cho việc xác định Chỉ số CCHC năm 2018 và các năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Trần Quốc Khánh – Phòng CCHC