TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN, DÂN CHỦ CHO LÃNH ĐẠO VÀ CHUYÊN VIÊN CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ .

Đăng ngày: 14/03/2018 14:12:15

Thực hiện Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018-2022; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh triển khai Đề án “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh” gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018-2022.

Trong 02 ngày 13-14/3/2018, Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn công tác dân vận, dân chủ cho lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác dân vận, dân chủ của các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các huyện, thành phố (tổng số 85 học viên).

14.3.2018.1

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Trên cơ sở nghiên cứu những nội dung tại lớp tập huấn, các đồng chí phụ trách công tác dân vận, dân chủ sẽ có nhận thức đầy đủ để tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị./.Thông qua lớp tập huấn, các đồng chí học viên sẽ được các báo cáo viên của Sở Nội vụ, Ban Dân vận tỉnh ủy giới thiệu các nội dung: Công tác dân vận của Đảng cộng sản Việt Nam trong tình hình mới; Việc tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới; Một số vấn đề chung về công tác dân vận, dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và chính quyền các cấp; Đẩy mạnh cải cách hành chính trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Tư