Thông điệp hưởng ứng ngày khí tượng thế giới năm 2018

Đăng ngày: 15/03/2018 10:06:09

Thực hiện Công văn số 532/STNMT-KTTV&BĐKH ngày 14/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày Khí tượng thế giới” năm 2018. Sở Nội vụ  đăng tải thông điệp của Ông Petterri Taalas – Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới.