Thông báo số 62/TB-UBND ngày 28/02/2018 của UBND Huyện Mai Sơn về việc thông báo danh sách thí sinh không được tham gia phỏng vấn, xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017.

Đăng ngày: 02/03/2018 14:25:35