Thông báo số 62/TB-UBND ngày 28/02/2018 của UBND Huyện Mai Sơn về việc thông báo danh sách thí sinh không được tham gia phỏng vấn, xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017.

Đăng ngày: 02/03/2018 14:25:35

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La