Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND Huyện Mai Sơn về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn, xét tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Mai Sơn năm 2017.

Đăng ngày: 03/03/2018 17:12:17