Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi viết cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 02/03/2018 08:42:08

Chiều ngày 28/02/2018 tại phòng họp Sở Nội vụ, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tổ chức họp phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi viết.

IMG_4922

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Thị Văn, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ đã báo cáo tiến độ triển khai. Đồng thời các đồng chí đại diện các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp (là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo) báo cáo cụ thể kết quả triển khai các phần việc đã được phân công và thảo luận, cho ý kiến tham gia ý kiến lần 2 vào mẫu giấy chứng nhận, biểu chấm điểm các thể loại bài dự thi về cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La; kiến nghị các giải pháp tổ chức cuộc thi đạt kết quả cao nhất, đồng thời sửa đổi bổ sung một số nội dung trong biểu chấm điểm.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi đã tổng kết các ý kiến phát biểu và kết luận các nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới nhằm đảm bảo cuộc thi diễn ra nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, các điển hình có sức thuyết phục, có sự lan tỏa, thông qua hoạt động này góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên toàn tỉnh.

Để cuộc thi đạt kết quả cao, đồng chí Trưởng ban Tổ chức cuộc thi yêu cầu cơ quan thường trực là Sở Nội vụ tiếp thu, chỉnh sửa các ý kiến góp ý của thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo để sớm ban hành thang điểm chấm các bài dự thi. Đồng thời tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia viết bài về cuộc thi, đảm bảo cơ cấu thành phần tham gia; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức chấm bài dự thi.

Tin, ảnh: Doãn Thị Thu Huyền – Phòng Nghiệp vụ I, Ban Thi đua – Khen thưởng