Thông báo 39/TB-UBND ngày 01/2/2018 của UBND huyện Mai Sơn về việc điều chỉnh biên chế tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

Đăng ngày: 02/02/2018 07:48:13