Thông báo số 21/TB-UBND ngày 17/01/2018 của UBND Huyện Yên Châu về Thông báo Kết quả thi trắc nghiệm và dự kiến người trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Châu, năm 2017.

Đăng ngày: 18/01/2018 15:57:24