Thông báo số 21/TB-UBND ngày 17/01/2018 của UBND Huyện Yên Châu về Thông báo Kết quả thi trắc nghiệm và dự kiến người trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Châu, năm 2017.

Đăng ngày: 18/01/2018 15:57:24

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La