Thông báo số 02/TB-SNV ngày 04/01/2018 về việc nâng cấp 9 thủ tục hành chính công lên mức độ 3 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 05/01/2018 09:15:42

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La