Thông báo số 02/TB-HĐXTVC ngày 05/01/2018 của UBND huyện Phù Yên về thông báo danh mục tài liệu ôn tập và thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục – đào tạo huyện Phù Yên

Đăng ngày: 10/01/2018 08:44:21

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La