Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị công chức năm 2018

Đăng ngày: 19/01/2018 14:45:35

Ngày 18/01/2018, Sở Nội vụ và tổ chức Hội nghị công chức năm 2017, Tới dự hội nghị có đồng chí Giang Kim Phượng, Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Hòa Giám đốc sở, đồng chí Phạm Khắc Trình Chủ tịch Công đoàn sở đồng chủ chì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có đầy đủ công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ.

Sequence 25.Still003

Đ/c Nguyễn Minh Hòa  – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của cơ quan, công đoàn tổng kết phong trào thi đua, công tác của Ban thanh tra nhân dân; báo cáo công khai tài chính năm 2017.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đề xuất, kiến nghị bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

Sequence 25.Still007

Quang cảnh hội nghị

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công đoàn, đồng chí Giang Kim Phượng, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh biểu dương thành tích của công đoàn Sở Nội vụ đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới làm tốt công tác phát triển đoàn viên, quan tâm đến đời sống tinh thần của công chức góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

22.1.2018.2

Đ/c Giang Kim Phượng, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biu ch đo ti Hi ngh

Trên cơ sở kết quả của các mặt công tác năm 2017, Hội nghị đã trao tặng các danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 12 tập thể và danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 72 cá nhân; Tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 9 cá nhân và khen thưởng của Giám đốc sở cho 14 cá nhân và 3 tập thể. Ngoài Nội dung khen thưởng trên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu cho 03 tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Sequence 25.Still005

Các tập thể nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

Sequence 25.Still004

Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Sequence 25.Still008

Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2018.

Tin và ảnh:  Lương văn Hậu – VP Sở