Kế hoạch số 85/KH-SNV ngày 15/01/2018 về việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018

Đăng ngày: 16/01/2018 09:22:46

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La