Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi viết cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 19/01/2018 16:54:09

Chiều ngày 16/01/2018 tại phòng họp Sở Nội vụ, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi viết.

19.01.2018

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức đã nghe báo cáo và thảo luận, cho ý kiến tham gia vào báo cáo, mẫu giấy chứng nhận, biểu chấm điểm các thể loại bài dự thi về cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” trên địa bàn tỉnh Sơn La; kiến nghị các giải pháp tổ chức cuộc thi đạt kết quả cao nhất, đồng thời sửa đổi bổ sung một số điểm trong thể lệ cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi đã tổng kết các ý kiến phát biểu và kết luận các nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới nhằm đảm bảo cuộc thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng. Đồng chí cũng đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai tổ chức cuộc thi trên địa bàn tỉnh, là hoạt động thiết thực, có ý nghĩ rất quan trọng hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2017 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Để cuộc thi đạt kết quả cao, đồng chí Trưởng ban Tổ chức cuộc thi yêu cầu cơ quan thường trực là Sở Nội vụ tiếp thu, chỉnh sửa các ý kiến góp ý của thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo để sớm ban hành thông báo sửa đổi thể lệ và thang điểm chấm các bài dự thi. Đồng thời tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia viết bài về cuộc thi, đảm bảo cuộc thi đúng tiến độ đề ra.

Tin ảnh: Doãn Thị Thu Huyền Phòng Nghiệp vụ I, Ban Thi đua – Khen thưởng