Thi tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội.

Đăng ngày: 22/12/2017 15:14:38

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 25/8/2017 của Ban Tổ chức tỉnh ủy về thực hiện Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;  UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 03/8/2017 về việc triển khai, thực hiện Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành về việc phê duyệt vị trí thi tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.

Ngày 18/9/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2452/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội. Quyết đinh sô 2754/QĐ-UBND ngày 26/11/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện dự thi tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngày 11/12/2017, tại Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội đồng thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội. Thành phần Hội đồng thi tuyển chọn có đồng chí Lê Viết Trực – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển, đồng chí Nguyễn Viết Hưng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển. Có hai thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển, các thí sinh phải trải qua phần thi viết và phần thi bảo vệ đề án.

22.12.2017.2

Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

Ngày 22/12/2017, Hội đồng thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục tổ chức phần thi Bảo vệ đề án để tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội.

Công tác tổ chức thi tuyển đã đảm bảo sự khách quan, công tâm, minh bạch, thực chất; tránh được tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm.

22.12.2017.3

Phần thi Bảo vệ Đề án tuyển chọn chức danh Chi cục  trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

Kết thúc hai phần thi, thí sinh Nguyễn Thị Hải Yến – Chánh Văn phòng Sở Lao động – TBXH đã trúng tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội.

Việc đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp sở là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần phát hiện kịp thời và chọn đúng người có đức, có tài và là bước đột phá quan trọng trong công tác cán bộ. Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị đã được phê duyệt Kế hoạch thi tuyển sẽ tiếp tục tổ chức thi và tuyển chọn các chức danh lãnh đạo theo quy định.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Lương Anh