Lễ công bố Quyết định thành lập trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Mộc Châu.

Đăng ngày: 20/12/2017 15:42:45

Ngày 19/12/2017, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Mộc Châu.

Đến  dự Lễ công bố và trao Quyết định, có đồng chí Hà Quyết Nghị – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Trần Bình Minh  – Phó Giám đốc Sở Nội vụ và các đồng chí đại diện cho Ban thường vụ huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Mộc Châu, cùng toàn thể viên chức của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Mộc Châu.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Bình Minh  – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh đã công bố Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày  28/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Mộc Châu; Đồng chí Trương Hoa Bắc phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung tâm và tập thể lãnh đạo Trung tâm.

20.12.2017

Đồng chí Trần Bình Minh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Mộc Châu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Hòa – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Mộc Châu cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các lãnh đạo các sở, ngành và UBND huyện Mộc Châu đã quan tâm, tin tưởng ủng hộ và giao nhiệm vụ. Đồng thời, hứa sẽ tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, quyết tâm phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Việc thí điểm thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Mộc Châu trên cơ sở sáp nhập 04 đơn vị: Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và Trạm Khuyến nông đã thể hiện sự quyết tâm cao của tỉnh, của huyện trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, để phát huy tốt hơn các ưu điểm, khắc phục những bất cập, hạn chế trong cơ chế quản lý và làm tiền đề để triển khai thực hiện thành công việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp tại các huyện theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bài: Nguyễn Thị Lương Anh