Công văn số 1537/SNV-TTr ngày 01/12/2017 về việc thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017.

Đăng ngày: 05/12/2017 09:03:12