Công văn số 1537/SNV-TTr ngày 01/12/2017 về việc thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017.

Đăng ngày: 05/12/2017 09:03:12

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La