Kế hoạch số 1682/KH-SNV ngày 29/12/2017 về Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018.

Quyết định số 623/QĐ-SNV ngày 29/12/2017 Về việc ban hành chương trình công tác năm 2018 của Sở Nội vụ.

Kế hoạch số 1611/KH-SNV ngày 19/12/2017 về Ứng dụng công nghệ thông tin và giải pháp ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Nội vụ năm 2018

Thi tuyển chọn chức danh Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội.

22.12.2017.3

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 25/8/2017 của Ban Tổ chức tỉnh ủy về thực hiện Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;  UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 03/8/2017 về việc triển […]

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý

22.12.2017.1

Chiều ngày 21/12/2017, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Bệnh viện đa khoa tỉnh. Đến  dự Lễ công bố và trao Quyết định, […]

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn Đề án và thông qua chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021.

Ngày 08/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ năm đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-HĐND  về phê chuẩn Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn […]

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2018 – 2022

Ngày 18/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3235/QĐ-UBND ban hành Đề án tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với công tác cải cách […]

Lễ công bố Quyết định thành lập trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Mộc Châu.

20.12.2017

Ngày 19/12/2017, UBND huyện Mộc Châu đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Mộc Châu. Đến  dự Lễ công bố và trao Quyết định, có đồng chí Hà Quyết Nghị – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Trần Bình […]

Công văn số 1606/SNV-TCBC&TCPCP ngày 18/12/2017 về việc xin ý kiến dự thảo phân cấp quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Sơn La

du thao logo1

Số 1598/SNV-TCBC&TCPCP ngày 15/12/2017 về việc xin ý kiến dự thảo phân cấp quản lý nhà nước về tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh Sơn La

du thao logo1
Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La