THI TUYỂN CHỌN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Đăng ngày: 17/11/2017 09:02:18

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 25/8/2017 của Ban Tổ chức tỉnh ủy về thực hiện Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

Ngày 03/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện Đề án đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành về việc phê duyệt vị trí thi tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.

Đến nay, Sở Nội vụ đã hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai Kế hoạch thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo theo đúng tiến độ (đã trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch của Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Chi cục Thủy sản, Chi cục Thủy lợi và hướng dẫn các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Huyện ủy Mường La phê duyệt Kế hoạch thi tuyển của cơ quan, đơn vị mình).

Ngày 16/11/2017, tại Hội trường Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Sơn La, Hội đồng thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo của tỉnh và Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo của Sở Y tế đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chọn chức danh Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La và Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La. Đến dự chủ trì khai mạc Hội đồng thi tuyển trường Cao đẳng Nông lâm, đồng chí Nguyễn Văn Vỵ – Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển đã phát biểu chỉ đạo.

17.11.2017.1

Khai mạc thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông lâm

Việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp sở là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần phát hiện kịp thời và chọn đúng người có đức, có tài và là đột phá quan trọng trong công tác cán bộ. Đối tượng được đăng ký dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức nằm trong quy hoạch ở các chức danh cùng cấp hoặc tương đương, “nhưng không giới hạn trong phạm vi cơ quan, đơn vị đó mà mở ra bao gồm cán bộ, công chức, viên chức đã được quy hoạch ở các vị trí, chức vụ tương đương, đang làm việc trong cùng sở, ban, ngành, địa phương nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định” đã góp phần làm tăng tính cạnh tranh trong công tác tuyển chọn cán bộ. Công tác chuẩn bị nhân sự ứng tuyển, công tác tổ chức thi tuyển đảm bảo khách quan, công tâm, minh bạch, thực chất; tránh được tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm; khắc phục được hiện tượng “chạy chức”, tình trạng thao túng, lợi ích nhóm và tham nhũng trong công tác cán bộ.

17.11.2017.2

Khai mạc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị đã được phê duyệt Kế hoạch thi tuyển sẽ tiếp tục tổ chức thi và tuyển chọn các chức danh lãnh đạo theo tiến độ.

Tin và ảnh: Nguyễn Thanh Tịnh