Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

Đăng ngày: 20/11/2017 08:30:08

Chiều ngày 17/11/2017, Sở Nội vụ đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho gần 300 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

20.11.2017.1

         Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; việc đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến.

Những nội dung được tập huấn sẽ góp phần giúp lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh nắm được những quy định hiện hành của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, từ đó triển khai tốt hơn công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới./.

Khổng Thị Hữu, Ban Thi đua – Khen thưởng