Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập, thời gian địa điểm xét tuyển lấy điểm phỏng vấn đối với thị sinh dự tuyển vào đơn vị sự nghiệp Trạm khuyến nông huyện Bắc Yên

Đăng ngày: 14/11/2017 13:44:16

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La