Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 về phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập, thời gian địa điểm xét tuyển lấy điểm phỏng vấn đối với thị sinh dự tuyển vào đơn vị sự nghiệp Trạm khuyến nông huyện Bắc Yên

Đăng ngày: 14/11/2017 13:44:16