Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Trạm khuyến nông huyện năm 2017

Đăng ngày: 14/11/2017 13:42:41

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La