Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 về việc phê duyệt kết quả thi, kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2017.

Đăng ngày: 06/11/2017 13:46:46