Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 về việc phê duyệt kết quả thi, kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2017.

Đăng ngày: 06/11/2017 13:46:46

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La