Kiểm tra, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 29/11/2017 14:37:57

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-HĐTĐKT ngày 14/6/2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, chiều ngày 22/11/2016, Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh do đồng chí Hoàng Đình Tường, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.

29.11.2017.5

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của đơn vị. Các đồng chí thành viên trong Đoàn đã tiến hành kiểm tra, góp ý đối với báo cáo, cũng như kiến nghị các biện pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị trong thời gian tới.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Đình Tường, Trưởng đoàn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị đơn vị cần nghiên cứu kỹ các văn bản quy định về thi đua, khen thưởng để triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại đơn vị; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; quan tâm tổ chức phát động các phong trào thi đua của đơn vị, kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, những người trực tiếp tham gia chuyên đề; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Doãn Thị Thu Huyền – Ban Thi đua, Khen thưởng