HẬU QUẢ CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT SAI CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.

Đăng ngày: 16/11/2017 11:25:16

Ngày 10/10/2017, Sở Nội vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Thảo, địa chỉ tiểu khu 4, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu; bà Thảo đã yêu cầu giải quyết 02 nội dung: Thanh toán 12 tháng lương (do nghỉ oan sai) hưởng tại thời điểm từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 10 năm 2002 bằng mức lương được lĩnh tháng lương đầu tiên khi được giải quyết trở lại công tác tháng 12/2015; giải quyết thời gian nghỉ gián đoạn (do cho nghỉ oan sai) từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 11 năm 2015 được cộng nối vào thời gian công tác để tính đóng bảo hiểm xã hội.

Bà Trương Thị Thảo, nguyên là giáo viên Mầm non dạy tại trường Tiểu học Tông Lạnh 2, huyện Thuận Châu; do xác định sai đối tượng, năm 2000 Trường Tiểu học Tông Lạnh 2 và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu đã đưa bà Trương Thị Thảo vào danh sách đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP của Chính phủ, Trường và Phòng GD&ĐT đã lập hồ sơ để đề nghị UBND huyện Thuận Châu trình Ban Tổ chức chính quyền (nay là Sở Nội vụ) giải quyết cho bà Thảo nghỉ thôi việc theo chính sách tinh giản biên chế, thời điểm nghỉ từ ngày 01/10/2001; sau khi Ban Tổ chức chính quyền ban hành Quyết định cho nghỉ thôi việc ngay hưởng chế độ tinh giản biên chế, UBND huyện Thuận Châu đã ban hành Quyết định cho bà Thảo nghỉ việc để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội trợ cấp một lần từ ngày 01/10/2002. Bà Trương Thị Thảo đã nhiều lần làm đơn gửi Phòng GD&ĐT và UBND huyện Thuận Châu đề nghị xem xét lại việc cho bà nghỉ thôi việc nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Do không được giải quyết thỏa đáng, bà Thảo đã gửi đơn đến Chủ tịch UBND tỉnh; ngày 29/8/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã có kết luận việc giải quyết chế độ tinh giản biên chế không đúng đối tượng đối với bà Trương Thị Thảo, giao cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp tham mưu phục hồi lại quyền lợi cho bà Thảo; tháng 12 năm 2015, sau khi xin ý kiến Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Nội vụ, bà Trương Thị Thảo đã được các cơ quan có liên quan phục hồi trở lại công tác.

Tuy nhiên, với tâm trạng chịu thiệt thòi của người bị cho nghỉ việc oan, sai; trong thời gian nghỉ việc quyền lợi bị mất, nên bà Thảo tiếp tục có đơn khiếu nại yêu cầu giải quyết các quyền lợi đáng nhẽ được hưởng.

Về thực tiễn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đã thực hiện sai chế độ, chính sách, bà Thảo không tự nguyện xin nghỉ thôi việc ngay do đó bà có quyền yêu cầu các cơ quan hành chính Nhà nước phục hồi quyền lợi của bản thân; nhưng về cơ sở pháp lý để làm căn cứ giải quyết các yêu cầu của bà Thảo hiện nay chưa có văn bản quy định, Luật Viên chức năm 2010, Bộ Luật Lao động năm 2012 và cả Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 không có điều, khoản quy định việc phục hồi toàn bộ danh dự, quyền lợi và bồi thường thiệt hại đối với viên chức đã được cơ quan hành chính Nhà nước kết luận là giải quyết sai chế độ, chính sách.

Hiện nay các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh đang tiếp tục phối hợp, nghiên cứu để giải quyết. Sự việc trên cho chúng ta thấy hậu quả của việc người thi hành công vụ thực hiện sai chế độ, chính sách của Nhà nước để lại hậu quả lớn và khó giải quyết thỏa đáng giữa cơ quan, tổ chức với cán bộ, công chức, viên chức bị oan, sai trong thực hiện chế độ, chính sách. Đây cũng là bài học đắt giá đối với công chức, viên chức thực thi công vụ và các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước các cấp./.

Bài viết: Bùi Văn Hào – Thanh tra sở