CHI BỘ I TỔ CHỨC CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC.

Đăng ngày: 10/11/2017 14:31:12

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quyết định số 318-QĐ/ĐUK ngày 24/8/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Sơn La, ngày 08/11/2017 Chi bộ I, Đảng bộ Sở Nội vụ đã long trọng tổ chức công bố và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Lò Thị Hường.

16.11.2017

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Nội vụ, Bí thư Chi bộ I trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Lò Thị Hường

         Được nhận quyết định Đảng viên chính thức, đồng chí Lò Thị Hường đã phát biểu cảm tưởng, hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao./.

Tin ảnh: Lường Thúy An – Phòng CCVC