Thông báo số 496/TB – UBND ngày 24/10/2017 của UBND thành phố về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của UBND thành phố năm 2017.

Đăng ngày: 25/10/2017 16:40:49

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La