Thông báo số 177/TB-UBND ngày 25/10/2017 về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Châu năm 2017.

Đăng ngày: 27/10/2017 13:47:10

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La