Thông báo số 159/TB-UBND ngày 10/10/2017 của UBND huyện Phù Yên về kết quả xét tuyển công chức cấp xã huyện Phù Yên, năm 2017.

Đăng ngày: 17/10/2017 17:01:07

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La