THANH TRA NỘI VỤ TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH.

Đăng ngày: 29/10/2017 14:09:20

Sáng ngày 23/10/2017 tại Trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã công bố quyết định và tiến hành thanh tra trực tiếp đơn vị.

Dự buổi công bố quyết định thanh tra có ông Nguyễn Xuân Tuy – Hiệu trưởng cùng Ban giám hiệu, Tổ trưởng các tổ chuyên môn, đại diện lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể của Trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh.

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Chí Thanh – Chánh Thanh tra Sở Nội vụ đã  thông qua Quyết định số 417/QĐ-SNV ngày 09/10/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và lao động hợp đồng; việc thực hiện định mức giáo viên, số lớp, số học sinh và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh; thông qua đề cương thanh tra, lịch làm việc của Đoàn thanh tra.

Ông Nguyễn Xuân Tuy – Hiệu trưởng đã trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và lao động hợp đồng; việc thực hiện định mức giáo viên, số lớp, số học sinh và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan giai đoạn 2015 – 2017.

Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp từ ngày 23/10 đến ngày 27/10/2017./.

Bài viết: Bùi Văn Hào – Thanh tra sở.