Sở Nội vụ phối hợp với Vụ Công tác Thanh niên Bộ Nội vụ mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức trẻ ở xã trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2017.

Đăng ngày: 17/10/2017 10:14:31

Thực hiện Quyết định số 855/QĐ-BNV ngày 17/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ ở xã năm 2017 theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 3487/BNV-CTTN ngày 03/7/2017 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức trẻ ở xã.

Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 06/10/2017, Sở Nội vụ đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã thuộc các huyện: Vân Hồ, Mai Sơn, Sông Mã, Bắc Yên (03 lớp với tổng số 200 học viên).

17.10.2017

Đồng chí Trần Bình Minh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ

phát biểu Khai mạc tại Lớp bồi dưỡng

Thông qua các lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên đã được các giảng viên, báo cáo viên của Sở Nội vụ, Ban Dân vận tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giới thiệu các chuyên đề về: Hệ thống Chính trị cơ sở; Nhà nước và hành chính nhà nước; Công tác dân vận ở xã; Kỹ năng xây dựng và soạn thảo văn bản; Kỹ năng xây dựng đề án phát triển kinh tế – xã hội; Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ ở xã; Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã.

Trên cơ sở nghiên cứu những nội dung tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ có nhận thức đầy đủ để tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ tại địa phương.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Then, Phòng XDCQ&CTTN