Quyết định số 2981/QĐ-SNV ngày 30/10/2017 của huyện Bắc Yên về phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện năm 2017, hệ ngoài cử tuyển.

Đăng ngày: 31/10/2017 09:42:39