Quyết định số 2981/QĐ-SNV ngày 30/10/2017 của huyện Bắc Yên về phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện năm 2017, hệ ngoài cử tuyển.

Đăng ngày: 31/10/2017 09:42:39

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La