Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức và danh sách dự kiến trúng tuyển, không trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức năm 2017.

Đăng ngày: 11/10/2017 08:04:15