Lịch công tác tuần thứ 43 của Sở Nội vụ (từ ngày 23/10/2017 đến 29/10/2017)

Đăng ngày: 09/10/2017 14:19:44

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

23/10

 Thứ ba 24/10
Thứ tư 25/10
Thứ năm  26/10
Thứ sáu 27/10
Thứ bảy 28/10
Chủ nhật 29/10