Lịch công tác tuần thứ 42 của Sở Nội vụ (từ ngày 16/10/2017 đến 22/10/2017)

Đăng ngày: 09/10/2017 14:17:49

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

16/10

 Thứ ba 17/10
Thứ tư 18/10
Thứ năm  19/10
Thứ sáu 20/10
Thứ bảy 21/10
Chủ nhật 22/10

 

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La