Lịch công tác tuần thứ 42 của Sở Nội vụ (từ ngày 16/10/2017 đến 22/10/2017)

Đăng ngày: 09/10/2017 14:17:49

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

16/10

 Thứ ba 17/10
Thứ tư 18/10
Thứ năm  19/10
Thứ sáu 20/10
Thứ bảy 21/10
Chủ nhật 22/10

 

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La