Lịch công tác tuần thứ 41 của Sở Nội vụ (từ ngày 09/10/2017 đến 15/10/2017)

Đăng ngày: 01/10/2017 16:01:48

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

09/10

 Thứ ba 10/10  14h00′  Dự họp, làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh  Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 20h00′  Dự thẩm tra của Ban văn hóa – xã hội  Phòng họp bát giác Văn phòng HĐND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh;

LĐ phòng XDCQ

Thứ tư 11/10  8h00′  kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017  Sở Thông tin và Truyền thông  GĐ Nguyễn Minh Hòa;

PGĐ Nguyễn Viết Hưng

 8h00′  Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ  Ban QL các công trình nông nghiệp  PGĐ Cầm Thúy Vân
 11h00′  Dự họp Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên  Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Nguyễn Minh Hòa
14h30′ Dự khai giảng năm học 2017-2018 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ Trường Cao đẳng Y tế Sơn La PGĐ Cầm Thúy Vân
Thứ năm  12/10
Thứ sáu 13/10
 15h00′  Dự Hội nghị đối thoại biểu dương các doanh nghiệp doanh nhân tiêu  Hội trường tầng 3 Trung tâm Hội nghị tỉnh  PGĐ Cầm Thúy Vân
Thứ bảy 14/10
Chủ nhật 15/10