Đặt Tạp chí Công tác Tôn giáo

Đăng ngày: 06/10/2017 10:21:58

Tạp chí Công tác Tôn giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đến cán bộ, nhân dân trong cả nước. Để đáp ứng yêu cầu bạn đọc, những năm qua Tạp chí Công tác Tôn giáo đã tích cực cải tiến về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tin bài, mở rộng phạm vi các chuyên mục, đi sâu nghiên cứu, trao đổi các nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, nhằm phục vụ cho nhiều đối tượng độc giả, trong đó đặc biệt chú ý phục vụ đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị và chức sắc, tín đồ các tôn giáo. Vì vậy, Tạp chí Công tác Tôn giáo được coi như tài liệu hữu ích cho cán bộ làm công tác tôn giáo hiện nay.

Kể từ khi phát hành. Tạp chí đã nhận được sự cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình của Quý cơ quan thông qua việc viết tin bài, đặt mua, góp ý, quảng bá cho Tạp chí ngày càng phát triển.

Với mong muốn Tạp chí phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị hiện nay, Tạp chí Công tác Tôn giáo đề nghị Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố tiếp tục đặt mua Tạp chí, đồng thời chỉ đạo Phòng Nội vụ các quận, huyện cùng đặt mua để phục vụ tốt công tác chuyên môn.

Tạp chí phát hành 1 tháng 1 kỳ, giá 20.000d/cuốn.

Hiện nay Tạp chí Công tác Tôn giáo đã được Tổng Công ty Phát hành Báo chí Trung ương phát hành qua hệ thống Bưu điện trên toàn quốc theo Mã số C861, Để tiện cho việc giao dịch và thanh toán, đề nghị Quý cơ quan đặt mua Tạp chí Công tác Tôn giáo tại Bưu điện gần nhất.

Trường hợp không đặt được qua bưu điện thì liên hệ qua (Địa chỉ : Tạp chí Công tác Tôn giáo – Ban Tôn giáo Chính phủ, phường Yên Hoà, quận Cần Giấy, TP Mà Nội. ĐT & Fax: 024 3762 2639. Email: tapchicongtactongiao@gmail.com.

Kính mong nhận được sự cộng tác tích cực của Quý cơ quan./

File đính kèm: