Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại dành cho công chức, viên chức các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đăng ngày: 27/10/2017 16:23:39

Trong 02 ngày từ 26/10/2017, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại dành cho công chức, viên chức các tỉnh miền núi phía Bắc.

IMG_5640

Ban tổ chức trao Chứng chỉ khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho các học viên

Tới dự có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; đại diện Bộ Ngoại giao và hơn 100 công chức, viên chức đến từ các cơ quan đơn vị trên địa bàn 5 tỉnh thuộc cụm Thi đua số 1 là Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng.

Phát biểu tại buổi khai giảng khóa học, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức nghiệp vụ đối ngoại có ý nghĩa quan trọng và cần thiết nhằm trang bị thêm cho công chức, viên chức những kiến thức cơ bản để vận dụng tốt hơn vào điều kiện cụ thể ở đơn vị, địa phương. Qua đó triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tại Khóa bồi dưỡng, các đại biểu đã được các báo cáo viên tập huấn về: Công tác ngoại giao kinh tế; công tác ngoại giao văn hóa; công tác quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; chia sẻ thành công, kinh nghiệm triển khai dự án tại các tỉnh miền núi phía Bắc và kiến nghị, đề xuất; công tác thông tin báo chí và tuyên truyền đối ngoại.

Thông qua Khóa bồi dưỡng, các công chức, viên chức chuyên trách làm thông tin đối ngoại của các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ có thêm kỹ năng, thông tin và kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại. Đồng thời, đưa ra những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền ở mỗi cơ quan, đơn vị từng địa phương.

Kết thúc Khóa bồi dưỡng ban tổ chức đã trao chứng chỉ cho 110 học viên.

Tin ảnh: Quang Hậu – VP Sở