289/TB-UBND ngày 02/10/2017 của UBND huyện Mai Sơn Về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Mai Sơn năm 2017.

Đăng ngày: 04/10/2017 10:22:01

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La