289/TB-UBND ngày 02/10/2017 của UBND huyện Mai Sơn Về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Mai Sơn năm 2017.

Đăng ngày: 04/10/2017 10:22:01

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La