Quyết định số 2981/QĐ-SNV ngày 30/10/2017 của huyện Bắc Yên về phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện năm 2017, hệ ngoài cử tuyển.

THANH TRA NỘI VỤ TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH.

Sáng ngày 23/10/2017 tại Trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã công bố quyết định và tiến hành thanh tra trực tiếp đơn vị. Dự buổi công bố quyết định thanh tra có ông Nguyễn Xuân Tuy – Hiệu trưởng cùng Ban giám hiệu, Tổ trưởng các […]

Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại dành cho công chức, viên chức các tỉnh miền núi phía Bắc.

IMG_5640

Trong 02 ngày từ 26/10/2017, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại dành cho công chức, viên chức các tỉnh miền núi phía Bắc. Ban tổ chức trao Chứng chỉ khóa bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho các học viên Tới […]

Thông báo số 177/TB-UBND ngày 25/10/2017 về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Châu năm 2017.

Thông báo số 01-TB/HĐ ngày 25/10/2017 của Hội đồng tuyển chọn chức danh phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La về việc tuyển chọn chức danh Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La

Thông báo số 496/TB – UBND ngày 24/10/2017 của UBND thành phố về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của UBND thành phố năm 2017.

Thông báo 483/TB-SYT ngày 20/10/2017 về danh sách thí sinh đủ điều kiện thi dự tuyển Phó giám đốc BV Lao và bệnh phổi

Hướng dẫn bổ nhiệm ngạch cán sự, nhân viên và xếp lương theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ.

Sơn La đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng, tập huấn và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện (năm […]

Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 31/8/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra.

Ngày 31/8/2017, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra. Chỉ thị đã đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua đạt được những kết quả tích cực, đồng […]

Trang 1 / 3123