Thông báo số 68/TB-SNV ngày 21/5/2017 Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy trình giải quyết đối với các thủ tục hành chính thực hiện trên phần mềm điện tử tại Trung tâm Hành chính tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 21/09/2017 16:34:14

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La