Thông báo số 68/TB-SNV ngày 21/5/2017 Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy trình giải quyết đối với các thủ tục hành chính thực hiện trên phần mềm điện tử tại Trung tâm Hành chính tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 21/09/2017 16:34:14