Thông báo số 327/TB-UBND ngày 19/9/2017 của huyện Mường La về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017.

Đăng ngày: 20/09/2017 16:08:16

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La