SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2017.

Đăng ngày: 25/09/2017 09:18:07

Thực hiện Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017.

Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường nhà khách UBND tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 cho 136/143 công chức là Lãnh đạo Văn phòng (phòng Hành chính-Tổ chức), công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ hoặc được giao kiêm nhiệm làm công tác văn thư, lưu trữ.

Đến khai mạc và chỉ đạo Hội nghị tập huấn có bà Cầm Thúy Vân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Các ông (bà) Nguyễn Thanh Tùng, Chi cục trưởng, Lê Thị Miền, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ là Báo cáo viên.

24.9.2017

Đ/c Cầm Thúy Vân, Phó Giám đốc sở phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ; trách nhiệm đối với việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ; quản lý nhà nước và hệ thống tổ chức văn thư, lưu trữ hiện nay; một số văn bản hiện hành về công tác văn thư, lưu trữ; công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu; việc quản lý văn bản đi, văn bản đến tại các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; quy định về chỉnh lý tài liệu giấy; việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị.

24.9.2017.1

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các ý kiến thảo luận liên quan đến nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của các các đại biểu về Quản lý văn bản đến, đăng ký sổ văn bản đi, việc thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu; mẫu bìa hồ sơ; việc lưu văn bản mật đến và  lưu văn bản đến của khối Đảng, Đoàn thể trong cơ quan đã được Báo cáo viên giải đáp, làm rõ theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Qua hội nghị tập huấn các đại biểu được cập nhật thêm những kiến thức, văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ góp phần nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Tin và ảnh: Chu Thị Luyến Chi cục Văn thư – Lưu trữ