Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 26/3/2008 về việc phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến 2020.

Đăng ngày: 07/09/2017 10:29:44