Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 – 2020.

Đăng ngày: 14/09/2017 08:05:54