Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 16/3/2011 về phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 14/09/2017 08:04:13