Quyết định số 4598/QĐ-BCT ngày 24/11/2016 của Bộ công thương về phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

Đăng ngày: 14/09/2017 08:31:31