Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến nâm 2030.

Đăng ngày: 07/09/2017 14:21:49