Quyết định số 3481/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 về phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 14/09/2017 08:29:01