Quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đăng ngày: 08/09/2017 17:23:46