Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020.

Đăng ngày: 14/09/2017 08:21:59